Personas datu apmaiņas nosacījumi attālinātai pakalpojumu lietošanai:


 • 1. Klientam tiek nodrošināta iespēja izmantot RP SIA “Rīgas satiksme” pakalpojumus attālinātajā apkalpošanā (turpmāk – elektroniskais pakalpojums) bez vienlaicīgas RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvja un Klienta klātbūtnes saskaņā ar šiem nosacījumiem. RP SIA “Rīgas satiksme” piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem autentifikācija ir obligāta.

 • 2. Personas datu apmaiņa elektronisko pakalpojumu lietošanai notiek, pamatojoties uz personas piekrišanu, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un RP SIA “Rīgas satiksme” Klientu privātuma politiku, kas pieejama RP SIA “Rīgas satiksme” mājaslapā www.rigassatiksme.lv.

 • 3. Personas datu apmaiņu starp RP SIA “Rīgas satiksme” un autentifikācijas pakalpojuma sniedzēju regulē starp pusēm noslēgts līgums. Klients var izmantot noteikta autentifikācijas pakalpojuma sniedzēja autentifikācijas pakalpojumus, ja viņš ir tā Klients un ir tiesīgs/pilnvarots izmantot tā piedāvāto autentifikācijas risinājumu.

 • 4. Personas datu apmaiņas mērķis ir Klienta autentifikācijas veikšana elektronisko pakalpojumu lietošanai.

 • 5. Nepiekrītot šiem personas datu apmaiņas nosacījumiem un datu nodošanai RP SIA “Rīgas satiksme” un/vai autentifikācijas pakalpojuma sniedzējam, Klients nevar izmantot autentifikāciju un nevar izmantot elektroniskos pakalpojumus.

 • 6. Klients ir informēts un piekrīt šādiem personas datu apmaiņas nosacījumiem autentifikācijas procesā:

  • 6.1. Klients iepazīstas ar šiem personas datu apmaiņas nosacījumiem un personas datu apmaiņas mērķi.

  • 6.2. Klients piekrīt personas datu apmaiņas nosacījumiem, autentifikācijas pakalpojuma sniedzēja pieprasītas informācijas nodošanai autentifikācijas pakalpojuma sniedzējam un Klienta personas autentifikācijas datu (vārds, uzvārds, personas kods) nodošanai RP SIA “Rīgas satiksme” vai tās pilnvarotam elektronisko pakalpojumu sniedzējam.

  • 6.3. Klients izvēlas autentifikācijas pakalpojuma sniedzēju, nospiežot uz atbilstošās ikonas.

  • 6.4. Klients autentificējas autentifikācijas pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē, izmantojot attiecīgā autentifikācijas pakalpojuma sniedzēja piedāvāto autentifikācijas risinājumu un norādot pieprasīto informāciju, lai sevi autentificētu.

  • 6.5. Ja autentifikācija ir veiksmīga, autentifikācijas pakalpojuma sniedzējs Klienta personas autentifikācijas datus (vārds, uzvārds, personas kods) nodod RP SIA “Rīgas satiksme” vai tās pilnvarotam elektronisko pakalpojumu sniedzējam, lai nodrošinātu Klienta izvēlētā elektroniskā pakalpojuma lietošanu.

 • 7. Lai izvairītos no nesankcionētas Klienta identitātes izmantošanas apdraudējuma, pēc atslēgšanās no autentifikācijas sistēmas, kurai Klients piekļuva ar autentifikācijas risinājuma palīdzību, Klientam ir nepieciešams aizvērt tīmekļa pārlūkprogrammu (visus atvērtos pārlūkprogrammas logus).


Pieprasījums tiek apstrādāts...