Autentifikācijas lietošanas noteikumi:

 • 1. Personas datu apmaiņa notiek saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.
 • 2. Personas datu apmaiņu starp RP SIA "Rīgas satiksmi" un autentifikācijas servisa sniedzēju regulē starp pusēm noslēgtās vienošanās.
 • 3. Nepiekrītot autentifikācijas noteikumiem un datu nodošanai RP SIA "Rīgas satiksmei", klients nevar izmantot autentifikācijas risinājumu.
 • 4. Autentifikācijas process:
  • 4.1. Klients iepazīstas ar autentifikācijas noteikumiem un personas datu nodošanas mērķi;
  • 4.2. Klients piekrīt autentifikācijas noteikumiem un datu nodošanai RP SIA "Rīgas satiksmei";
  • 4.3. Klients izvēlas autentifikācijas pakalpojumu sniedzēju, nospiežot uz atbilstošās ikonas;
  • 4.4. Autentifikācijas pakalpojumu sniedzēja lapā klients autentificējas, izmantojot attiecīgā autentifikācijas pakalpojuma sniedzēja izsniegtos autentifikācijas līdzekļus;
  • 4.5. Veiksmīgas autentifikācijas rezultātā autentifikācijas pakalpojuma sniedzējs personas datus nodod RP SIA "Rīgas satiksmei";

Pieprasījums tiek apstrādāts...